Skip to content

Secretaria

La secretaria del centre és a càrrec de:

Dolors García

Montse Carrillo

L'horari de Secretaria és:

de 9 a 13h i de 15 a 18:00h

Podeu contactar per telèfon al núm:

o bé per correu electrònic a l'adreça:

Per atenció presencial cal demanar cita prèvia