Skip to content

Caixa pro Infància

El programa CaixaProinfància és una iniciativa de l’Obra Social La Caixa en el seu compromís amb la infància i concretament en la lluita contra la pobresa infantil .

Des del  2007, aquest programa ofereix als infants i les seves famílies diversos serveis, com el de reforç escolar, suport psicològic, educació no formal i de temps de lleure i ajudes per a alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.

 

L’Escola La Immaculada, que comparteix aquest compromís amb la infància, col·labora amb aquest programa des del seu inici, al 2007.