Skip to content

Autoritzacions

ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS

Està prohibit, pel Departament d’Educació de la Generalitat, donar i prendre medicaments a l’escola.

Si algú necessités prendre alguna medicació dintre de l’horari escolar haurà de portar una autorització signada pels pares, que trobareu a continuació, i fotocòpia de la recepta mèdica.

En cap cas els medicaments podran estar ni a l’aula ni a la motxilla de l’alumne/a.