Skip to content

L'equip humà

Consell Escolar

President:

Daniel Ribas

Representació dels professors:

Àngels Alòs

Mª Mercè Tuset

Eva Morell

Mati Muñoz

Representació de les famílies:

Mónica Llamas

Joan Pau Moreno

Mari Carmen Fernández

Juan Manuel Abelló

Representació del pas:

Dolors Garcia

Representació de l'entitat titular:

Ma. Teresa Aymerich

Joan Pau Moreno

Manel Duaso