Skip to content

Caràcter propi - El nostre ideari

La Fundació Educació Catòlica de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat és una entitat canònica sota l’aixopluc del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Es constitueix com titular de les escoles cristianes diocesanes amb la finalitat de promoure l’educació integral dels alumnes en una clara actitud de promocionar el desenvolupament acadèmic, personal i transcendent dels alumnes amb una adequació constant dels mitjans educatius a les exigències de la realitat social i una actitud de compromís cap als més desafavorits de la nostra societat en coordinació amb les iniciatives que emanen del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Per això podem definir els nostres centres amb un estil propi tot cercant la formació integral dels nostres alumnes per ser compromesos en la societat des d’una visió transcendent de la vida:

·       Amb un estil propi. Fonamentat en l’amor que caracteritza els seguidors de Jesucrist per oferir una presència de proximitat i optimisme entre tota la comunitat educativa.

·       Cercant la formació integral dels nostres alumnes. Un dels objectius més importants del nostre centre escolar és una excel·lent formació intel·lectual, sense oblidar els altres aspectes de la persona humana en els àmbits psico-corporal i de la personalitat. Tot amb l’objectiu que acaben sent persones íntegres intel·lectual  i personalment.

·       Oberts a l’altre. L’Església poble de Déu. El model de Crist ens empeny a descobrir en les altres persones la complementarietat …

·       Per ser compromesos en la societat. Tots els membres de la nostra comunitat educativa hem de ser capaços d’anar creixent en la comprensió del nostre món totalment interrelacionat perquè cadascú des de les seues capacitats ajudi a fer un món més fratern on totes les persones puguem viure amb la mateixa dignitat.

·       Des d’una visió transcendent de la vida. Tot proposant una experiència cristiana de la vida que faci despertar i madurar la fe arribant a poder donar una resposta madura de seguiment a Jesucrist.

·       Amb vocació per la cura de la casa comuna. El llegat que hem rebut l’hem de cuidar…