Skip to content

Qui som?

Caracter propi

La Fundació Educació Catòlica, entitat canònica sense ànim de lucre instituïda pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, en compliment dels seus fins propis, assumeix la responsabilitat de ser propietària i titular de l’Escola "La Immaculada" a Sant Vicenç dels Horts, com a efecte de la seva adquisició de mans de l'antiga titular i propietària, la Congregació de les Germanes de la Doctrina Cristiana.

D'acord amb els objectius de la Fundació que figuren en els seus estatuts (cf. art. 2), el principi bàsic que regeix l'ideari de l'escola és que ell es concep com un instrument al servei de la societat i de l'Església, des de la seva oferta específica d'una "educació cristiana catòlica".

Articles

D'aquest principi es deriven els següents articles.