Skip to content

Educació Primaria

Un any més estem molt contents de participar en aquesta apassionant lligueta en llengua anglesa del “English Challenge”.

Un cop rebut els vídeos que ens van enviar els alumnes de tots dos Instituts ( F Mompou i Gabriela Mistral), podeu veure aquests vídeos donant la nostra resposta.

We’re so happy to be able to participate in your Challenge!

PROCÉS LECTO-ESCRIPTOR

PADRINS DE LECTURA

D’una manera lúdica i partint de les diferents experiències que gaudeix l’infant continuem treballant amb l’adquisició de la correspondència so i grafia per tal de que els nens es llencin a l’aventura de la lectoescriptura. La nostre manera de treballar es basa en els material manipulable, jocs, recursos visuals, contes cançons, dites populars, representacions teatrals per fomentar el gust per la lectura.

Respectant molt el ritme individual de cada alumne i en el moment maduratiu en el que es troben.

Un dels nostres objectius és que a l’acabar l’etapa d’inicial els alumnes tinguin un bon nivell de comprensió i expressió tan oral com escrita.

Els alumnes de cicle superior fan l’activitat de padrins de lectura amb els alumnes de cicle inicial (5è amb 1r i 6è amb 2n). L’objectiu principal d’aquesta activitat és reforçar/potenciar la lectura en l’alumnat alhora que establim relacions d’ajuda i col·laboració entre infants d’edat diferent.

RACONS DE LLENGUA

1, 2, 3... ACCIÓ

Mitjançant el joc ens endinsem en el gaudir de la llengua i l'escriptura.

A través del teatre treballem la comunicació oral.

AUXILIAR DE CONVERSA - ANGLÈS

ARTS AND CRAFT

Per reforçar la part oral de la llengua anglesa, eix fonamental del nostre projecte educatiu, comptem amb una auxiliar de conversa que desenvolupa activitats en grups reduïts a través de dinàmiques lúdiques i actives.

Emmarcat dins el nostre projecte lingüístic, impartim l’àrea de plàstica en llengua anglesa des de 1r fins a 6è. Volem que els nostres alumnes desenvolupin la vessant artística i creativa a la vegada fomentem l’ús de la llengua estrangera.

EDUCACIÓ FÍSICA

ACTIVITATS AQUÀTIQUES

POLISPORTIU FRANCESC MACIÀ

L'ensenyament i l'aprenentatge de l'educació física en l'etapa de l'educació infantil i primària ha de fonamentar-se en l'adquisició d'aquells coneixements, habilitats i competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona. Aquí l’escola procurem oferir el màxim ventall d’activitats als nostres alumnes.

Realitzem activitats en el medi aquàtic en el Complex Esportiu Montserrat Canals.

A la pista poliesportiva Francesc Macià fem el pati i l'educació física de 4t, 5è i 6è. És un espai molt gran que també ens permet oferir al nostre alumnat activitats inclusives, com ara tallers d’esports adaptats, o fem ús de la pista amb patins i patinets a les classes d'Educació Física.

ESCOLA SOSTENIBLE

TIS - TÈCNICA D'INTEGRACIÓ SOCIAL

Per conscienciar als alumnes de la importància de tenir cura del medi ambient, des de l’àrea de medi treballem el projecte de l’hort, de manera lúdica , manipulativa i responsable.

Volem vetllar per la felicitat emocional dels nostres infants a traves de diferents dinàmiques treballem l’autoestima, cohesió de grup, resolució de problemes de grup i individual. Això els ajuda a gestionar l’equilibri emocional afavorint els aprenentatges.

TREBALL PER PROJECTES A MEDI

TALLERS MATEMÀTICS

Els alumnes de cicle inicial, seguint amb la metodologia treballada a infantil consensuen els temes guiats pel mestre en base al curriculum, tenint en compte els interessos dels infants. A partir de cicle mitjà, s’introdueix el llibre de text com a suport i s’inicia el treball amb les TIC i es continua profunditzant durant el cicle superior. Des d’aquesta àrea es fomenta el treball en grup, interdisciplinar, expressió oral...

Durant una tarda, els alumnes de 1r,2n i 3r per una banda, així com els de 4t, 5è i 6è realitzen diferents tasques internivells. En aquest temps es treballen diferents àmbits ( matemàtic, de llengua, TIC i un de caire més lúdic).