Skip to content

Educació Infantil

TREBALL PER PROJECTES

AMBIENTS

Treball a on els infants trien el projecte, experimentant, observant, investigant,...aprenent gaudint

Aprenem jugant interectuant amb grups heterogenis dels diferents grups-classe d’Educació Infantil.

PSICOMOTRICITAT

PROCÉS LECTOESCRIPTOR

Dins del gimnàs creem situacions motrius per descobrir, coneixer i controlar el propi cos.

Diferents activitats per afavorir el procés d’aprenentatge lecto-escriptor del dia dia en la vida de l’aula.

PROCÉS D'ADAPTACIÓ A P3

FOMENT DE LES LLENGÜES - XINÈS

Un dia a P3, activitats de rutines i de joc que afavoreixen l’adaptació a P3 creant un clima acollidor i familiar

Dins del nostre projecte lingüístic, l’escola aposta per una quarta llengua, la qual s’ha anat implementant progressivament. Actualment, s’imparteix des de P3 fins el nivell de tercer. Aquest creixement progressiu farà que el xinès arribi a tota la primaria.

FOMENT DE LES LLENGÜES: ANGLÈS

ESCOLA SOSTENIBLE

In our English lessons we have a lot of fun! We learn through stories, songs, drama, games and crafts in a meaningful way. We focus on communicative skills and developing an interest for languages.

Plantem, cuidem i collim. Observem i aprenem.

SORTIDES

APRENEM JUGANT

Gaudir de l’aire lliure, saber moure’s dins d’un espai diferent a l’escola i tenir noves experiències

El joc té una gran importància en el desenvolupament global de l’infant ja que tots hem crescut i hem après a través del joc: el joc ens empeny a explorar, a descobrir, a conèixer, a experimentar, a assajar i a interactuar amb objectes i persones del nostre entorn, posant en marxa habilitats i capacitats que ja estan adquirides i desenvolupant-ne de noves.