Skip to content

Admissió a un centre educatiu fora del procés de preinscripció

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI I ADMISSIÓ AL LLARG DEL CURS ESCOLAR 24-25.

 

Us informem que per a la presentació de sol·licituds d’admissió fora de termini, curs escolar 24-25, cal fer la sol·licitud en línia, mitjançant una sol·licitud electrònica o en suport informàtic.

Aquesta sol·licitud només s’atén si la família acredita algun dels supòsits següents:

       Es tracta d’alumnat no escolaritzat a Catalunya.

       S’ha produït un canvi de residència a un altre municipi o districte, en el cas de Barcelona.

       Hi ha la conveniència d’un canvi de centre motivat per actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

       Es tracta d’un canvi de centre a conseqüència de la imposició d’una sanció disciplinària, que consisteix en la inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.

       Està motivat per l’inici d’una mesura d’acolliment.

       Alumnat que no ha participat en la preinscripció i no pot continuar en el centre on està escolaritzat, atès que no ofereix els ensenyaments de la següent etapa educativa.

 

Cal anar a l’enllaç següent Admissió a un centre educatiu fora del procés de preinscripció

 

Us informem que des de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) de Sant Vicenç dels Horts us poden donar suport en la presentació de les sol·licituds en línia.

 

Els trobareu al Centre Cultural i Cívic Virgínia Amposta
Carrer d’ Antoni Mampel 1-3 (Parc del Mamut Venux).

Podeu contactar: a/e: educacio@svh.cat/  Telèfon: 93 656 98 26

Horaris: Matins: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.